:: podateľňa
:: kontaktné centrum
:: občan
:: finančník
Úrad finančného zabezpečenia Bratislava ------
[úvod] [o nás] [kde nás nájdete] [štruktúra] [kontakty] [predpisy] [publikácie úradu] [kariéra] [o stránke]

 OBLASTNÉ STRÁNKY
  Pokladnica                     
  Daňové riaditeľstvo              
  Ministerstvo financií              
  Ministerstvo práce s. v a r.        
  Sociálna poisťovňa              
  Všeobecná zdravotná p.          
  Spoločná zdravotná p.            
  Apollo                        
  Sideria-istota                   
  Národná banka Slovenska         
  Úrad pre štátnu službu            
 VLÁDNE STRÁNKY
  Vláda                         
  Európska únia                   
 REZORTNÉ STRÁNKY 
  Ministerstvo obrany              
  Ozbrojené sily                  
  Voj. úrad soc. zabezpečenia       
  Vojenská akadémia v L.M.         
  Nemocnica MOSR                
  NATO Servis                    
 ZAHRANIČNÉ STRÁNKY
  NATO                         
  OSN                          
  OBSE                         
  Armáda USA                    
  Armáda Veľkej Británie           
  Armáda Českej republiky            Štruktúra a personálne obsadenie Úradu finančného zabezpečenia Bratislava k 27.1.2006

 
ÚRAD FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA BRATISLAVA 
Riaditeľ 
pplk. Ing. Juraj FIANTOK, PhD 
VŠEOBECNÁ UČTÁREŇ  HLAVNÁ UČTÁREŇ  FINANČNO-PRÁVNA UČTÁREŇ 
Náčelník  Náčelník - zástupca riaditeľa  Náčelník 
npor. Ing. Miroslav SOKOL  mjr. Mgr. Bohuš MITKA  npor. Ing. Stanislava OROLÍNOVÁ 
Pracovníci VšU  Pracovníci HU  Pracovníci FPU 
por. Ing. Filip TUŽINSKÝ  por. Ing. Miroslav SKOVAJSA  Ing. Patrik FARKAŠ 
por. Ing. Branislav SÝKORA  Ing. Mária JAKABOVÁ  Mária VLKOVÁ 
Ing. Janka MRAVCOVÁ  Barbora DURECOVÁ  Milena KŘIVANOVÁ 
Viera ŠAGÁTOVÁ  Ing. Mária ©EPTÁKOVÁ   
Elena HARASLÍNOVÁ     
Mária FONDRKOVÁ